Kontakt os nu
47 31 43 33

Om os

Keld Rasmussens advokatfirma er personligt eget virksomhed med base i Frederikssund, yder hurtig og grundig sagsbehandling og drives som almen praksis med behandling af alle typer juridiske sager.

Keld Rasmussen er født i 1957 og har forud for etablering af kontoret i Frederikssund i 1989 fungeret som ansat advokat i Københavns-området.

Vi tager os af alle sager fra huskøb til særeje m.v.

Etableret i Frederikssund den 1.oktober 1989.

- juridisk assistance med rådgivning til erhvervsklienter og private.

- advokatarbejdet udføres tillidsfuldt, det giver Dig tryghed

- hurtig og grundig sagsbehandling.

 


 

Advokatfirma Keld Rasmussen er etableret på følgende adresse:

Bruhnsvej 7, 1.sal, 3600 Frederikssund

Kontoret kan kontaktes på  telefon 4731 4333 samt pr e-mail  advokat.kr@mail.dk

Kontorets CVR nummer er 13407746

Advokatfirmaet Keld Rasmussen drives som enkeltmandvirksomhed

Advokatfirmaet har klientkonti i Danske Bank og Nordea

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr).  Dækningsmaksimummet  gælder det samlede indskud i  banken, selvom pengene står på forskellige konti,  herunder på  både klientbankkonti  og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.  Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Keld Rasmussen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater i Advokatfirma   Keld Rasmussen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet i TRYG,  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirma Keld Rasmussen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirma Keld Rasmussen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det er aftalt med klienten.

Advokaterne hos advokatfirma Keld Rasmussen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.  De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirma Keld Rasmussen og /eller utilfredshed med  advokat Keld Rasmussens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og /eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Købehavn K, www.advokatnaevnet.dk.