Kontakt os nu
47 31 43 33

Special områder

Advokatfirmaet Keld Rasmussen yder rådgivning og sagsbehandling indenfor alle væsentlige juridiske områder herunder til såvel erhvervsvirksomheder som til private.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig!

Vi er primært koncentreret inden for følgende kompetenceområder:

Famileret

Køb eller leje:

Overvejer du at købe eller leje bolig bør du søge juridisk bistand med gennemgang af købsaftalen før du skriver under og advokaten hjælper også med tinglysning og oprettelse af korrekte refusionsopgørelse.
ved privat udlejning kan advokaten hjælpe dig med gennemgang og oprettelse af lejekontrakten, sikring af korrekt opsigelse og flytteopgørelse m.v.
En bolighandel hos advokaten omfatter professionel rådgivning, gennemgang af købsaftalen og ejendommens dokumenter, køberrådgivning, tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse samt alle ekspeditioner fra A-Z.
Aftal fast salær med din advokat.

Formueordning mellem ægtefæller :

Er I i tvivl om der bør vælges alm fælleseje eller om det bør overvejes at oprette en ægtepagt om særeje med eller uden gensidigt testamente, kan vi hjælpe. Dernæst kan vi vejlede om muligheder for at hver ægtefælle kan sikre sin formue ved separation og skilsmisse samt for at I kan sikre hinanden mest muligt ved den enes død med eventuel mulighed for uskiftet bo med sammenbragte børn. Derfor spørg din advokat om hvordan du sikrer dig bedst!

Arv og testamente :

Advokaten hjælper med råd om at sikre arven ved oprettelse af et testamente under hensyn til hvem ønsker du skal arve efter dig, hvornår arver Staten det hele o.s.v.
Vi tilbyder vigtig rådgivning om hvornår ægtefæller og samlevende kan sikre sig bedst ved fælles testamente.
Altid fast salær.  Ring og hør nærmere

Separation og skilsmisse :

Advokaten hjælper med at sikre dine rettigheder ved en separation og skilsmisse når der er strid om forældremyndighed og børns bopæl ved fælles forældremyndighed - samvær : Advokaten kan give dig støtte og vejledning i opnåelse af den bedste samværsordning med møder i Statsforvaltningen, forhandlinger m.v. -

Tvangsanbringelse og tvangsadoption :

Forældre og børn har behov for juridisk støtte og vejledning når problemerne tårner sig op og der bliver rejst krav fra kommunen om at et barn skal anbringes uden for hjemmet, når der skal sikres en stabil kontakt med barnet -

Erstatningsret

Advokaten giver gode råd og faglig bistand i sager om erstatning ved personskade, arbejdsskader med opgørelse af erstatningskrav til forsikringsselskaber, møde i retten og meget mere -

Naboret :

en konflikt med naboen kan være opslidende og derfor kan advokaten give dig en god støtte når din sag indbringes for Hegnssynet og der anlægges retssag

Bobehandling

Arv og testamente :

Advokaten kan give dig bistand med at sikre din arv, forståelse af bestemmelser i et testamente og korrekt fordeling af arven når en af dine pårørende er gået bort

Behandling og opgørelse af dødsbo :

fordeling af arven og korrekt opgørelse af boet når en af dine nærmeste er afgået ved døden sikres ved at tage advokaten med på råd

Bodeling mellem ægtefæller :

Advokaten hjælper dig gerne med møde i Skifteretten, opgørelse af fællesboet og sikring af din lod i boet når fællesformuen skal deles ved separation og skilsmisse

Erhvevsret

Generationsskifte :

Advokaten hjælper med gode råd om overdragelse af virksomheder til børn og børnebørn samt med bedst muligt køb og salg af virksomhed herunder sikring af ansatte, lejemål både lokaler, inventar og maskiner m.v.

Køb og salg af fast ejendom :

Advokaten hjælper med udstykning og opdeling samt sikring af rettigheder i henhold til erhvervslejeloven.

Ejendomsadministration :

Ved bistand med den daglige administration kan advokaten sikre, at der opretholdes god drift af ejendommen til gavn for ejere og lejere samt sikring af gode forhold i ejendomme.

Entrepriseret :

Advokaten kan såvel i offentligt som privat byggeri yde god rådgivning og bistand til sikring af dine rettigheder og pligter.

Incasso :

Effektiv hjælp med inddrivelse af tilgodehavende krav hos kunder ydes gennem sikkerhed for kravet, inddrivelse gennem Fogedretten, pant og udlæg.